Kemper System
Your partner for professional waterproofing and coating systems

KEMPEROL armeras med duk:

För säker täckning av sprickor
För ökad dragkraft
För begränsning av töjningen
För reglering av skikttjockleken


Några exempel på utsnitt i duken:

Ventilationsrör

    

Stuprör

 

Dubbel T-balk