Kemper System
Your partner for professional waterproofing and coating systems

Ytor med trafikbelastning utsätts för särskilt stora mekaniska och kemiska påfrestningar. Hit räknas bland annat uttöjning och krympning till följd av extrema temperatursvängningar, vertikala och horisontella belastningar samt kontakt med aggressiva ämnen. Problemzonerna uppstår till följd av det stora antalet konstruktioner och användningsmöjligheter. Den beprövade tätningen KEMPEROL  BR har utvecklats särskilt för dessa extrema krav och den kan användas för alla belastningsgrupper, inklusive tung trafik. Eftersom det flytande syntetmaterialet under en kort stund är värmebeständigt upp till 250°C, kan gjutasfalt spridas ut utan att det har en negativ inverkan på tätningsskiktet. På ytor som utsätts för fordonstrafik kan även stenläggning eller KEMPERDUR  med kvartssand användas som slitageskikt.

På områden där korta spärrtider är avgörande för verksamheten, exempelvis pakeringshus, kan med fördel den snabbreagerande tätningen KEMPEROL  AC användas.

Om projektet kräver helt lösningsmedelfria produkter, lämpar sig tätningssystemet KEMPEROL 2K-PUR i kombination med KEMPERDUR  TC som långsiktigt bruks- och slitageskikt.