Kemper System
Your partner for professional waterproofing and coating systems

Vid sidan av plantak är balkonger och terrasser byggkomponenter som ofta drabbas av skador. De har en exponerad placering på fasaden och är ofta otäta eftersom det inte alltid är en självklarhet att täta balkongen. Om fukt tränger in i byggmaterialet kan en renovering bli nödvändig efter bara några få år. I trånga utrymmen, med komponentkopplingar, hörn och kanter är det upp till bevis för KEMPEROL. Tack vare att produkten påförs i flytande tillstånd garanteras en säker tätning även in i de minsta hörnen. Materialet passar grunder av alla former. Eftersom enbart minimal bygghöjd krävs och ytbelastningen är låg, är KEMPEROL en lönsam och långsiktig lösning även vid svåra förutsättningar. I kombination med tätningsskiktet ger KEMPERDUR-produkterna tilltalande ytor med många anpassningsmöjligheter.

Laubengang_Gymnasium_Alzey