Kemper System
Your partner for professional waterproofing and coating systems

Ravna streha še danes sodi med gradbene elemente, ki so najbolj podvrženi poškodovanju. Vzrok so pogosto detajli, ki ne tesnijo, kot npr. priključki, preboji in nadgradnje. Gradbeni material z različnimi dilatacijskimi koeficienti, stalne menjave temperature in okoljska onesnaženost – varna izolacija mora zadovoljiti izredno visoke zahteve.
 
S KEMPEROL nudi KEMPER SYSTEM tržišču tekočo umetno maso, ki tudi pri najtežjih pogojih dolgotrajno varno ščiti gradbeno substanco pred poškodbami zaradi vlage.

Tekoče izolacijske snovi so v skladu s priznanim stanjem tehnike. Poimensko so enakopravno navedene v aktualnih »Strokovnih pravilih za strehe z izolacijo« (Smernice glede ravnih streh) poleg trakov iz bitumna in umetnih snovi.

Industriedachabdichtung Bogendach_Wels_1347