Kemper System
Your partner for professional waterproofing and coating systems

Podjetje KEMPER SYSTEM že več kot 40 let s svojim tekočim sredstvom iz umetne mase KEMPEROL rešuje navidezno „nerešljive primere izolacije“. Iz izolaterja ravnih streh smo se razvili v specialista za izolacije in premaze na mnogih občutljivih področjih uporabe. KEMPER SYSTEM zaseda v tem tržnem segmentu v Evropi vodilno mesto in je tudi svetovno priznan. Ta pozicija se je konsekventno izgrajevala skozi ofenzivno izvozno strategijo.

Leta 1957 ustanovljena družba je v svetovnem merilu uspešna na področju izolacij in premazov, ki temeljijo na tekočih umetnih masah. Od leta 1986 spada Kemper System k industrijski družbi IBG, ki je mednarodno dejaven industrijski holding s sedežem v Kölnu v Nemčiji. KEMPER SYSTEM je mednarodno aktiven tudi v ZDA, Kitajski, Indiji, Japonski in številnih evropskih državah s samostojnimi hčerinskimi družbami. Poleg tega ima družba v številnih državah partnerska podjetja, ki so ustrezno usposobljena za obdelavo in prodajo.

Podružnice / lokacije


Weltkugel