Kemper System
Your partner for professional waterproofing and coating systems

KEMPEROL je armiran s flisom:

zaradi zagotavljanja premostitve razpok
zaradi zvišanja pretržne trdnosti
zaradi omejevanja raztezanja
zaradi regulacije debeline sloja


Nekaj primerov prirezov flisa

cev za odvod pare

    

strešni odtok

 

dvojni T-nosilci