Kemper System
Uw partner voor professionele afdichtings- en coatingsystemen

Milieubeleid is voor ons een vanzelfsprekend onderdeel van ons ondernemingsbeleid. Het bewustzijn hiervan beïnvloedt onze dagelijkse activiteiten in alle gebieden van de onderneming. Het rekening houden met en het voortdurend verbeteren van de milieubescherming moet de veiligheid van mens en milieu garanderen en het langdurige bestaan van onze onderneming waarborgen. Effectieve milieubescherming, tevreden klanten en medewerkers en een hoge kwaliteit van onze producten, gecombineerd met een optimale rendabiliteit zijn gelijkwaardige doelstellingen van onze onderneming. 

Milieubescherming betekent voor ons:

  • Optimaal gebruik van energie, water en grondstoffen.
  • Vermijden van milieubelastingen, veroorzaakt door emissies, afvalwater, bodemverontreiniging en afval. Naleven van de milieuwetten en -voorschriften.
  • Voortdurend verbeteren van de technische organisatorische maatregelen voor milieubescherming en systeemveiligheid.
  • Scholing van onze medewerkers om het verantwoordelijkheidsbewustzijn voor het milieu te bevorderen. 
  • Klanten adviseren bij milieugerelateerde vragen.
  • Bevorderen van de goede betrekkingen met het publiek door het uitwisselen van informatie.
  • Om deze doelstellingen te realiseren streven wij, naast het naleven de wettelijke voorschriften, naar een offensief milieumanagement en naar een op het geheel gericht denken en handelen.