Kemper System
Váš partner v oblasti profesionálních hydroizolací a ochranných nátěrů

Ochrana životního prostredí je samozrejmou soucástí naší firemní politiky. Tohoto aspektu jsme si vedomi pri našem každodenním jednání ve všech oblastech podnikání. Pouze ohled na životní prostredí a permanentní zlepšování jeho ochrany muže lidstvu zajistit bezpecnost a naší spolecnosti dlouhodobou existenci. Mezi cíle naší spolecnosti, jimž prikládáme stejnou duležitost, patrí úcinná ochrana životního prostredí, spokojení zákazníci i zamestnanci a vysoká kvalita výrobku spojená s optimální efektivitou výroby.

Ochranu životního prostredí chápeme jako:

  • Optimální využívání energie, vody a surovin. 
  • Zamezení znecištování životního prostredí emisemi, odpadními vodami, kontaminací pudy a odpady. 
  • Dodržování zákonu a predpisu týkajících se ochrany životního prostredí. 
  • Neustálé zlepšování technických a organizacních opatrení na ochranu životního prostredí i bezpecnosti zarízení. 
  • Školení zamestnancu zamerená na podporu vedomí odpovednosti vuci životnímu prostredí.  
  • Poradenství pro zákazníky ohledne problematiky životního prostredí. 
  • Podpora dobrých vztahu s verejností spocívající ve fungující výmene informací. 

K uskutecnení techto cílu prispívá náš ofenzivní environmentální management nad rámec zákonných predpisu a prosazování komplexního myšlení a jednání.