Kemper System
Váš partner v oblasti profesionálních hydroizolací a ochranných nátěrů

Plochy zatežované dopravou jsou vystaveny znacnému mechanickému a chemickému namáhání. Zároven musí odolávat mj. rozpínání a smrštování v dusledku extrémních teplotních výkyvu, zátežím ve vertikálním a horizontálním smeru i pusobení agresivních látek. Problematické zóny vznikají také pri velkém poctu konstrukcí, nástaveb a ruzných možností využití. Atestovaná izolace KEMPEROL  BR byla speciálne vyvinuta pro použití v techto extrémních podmínkách a je použitelná pro všechny typy záteže vcetne ploch zatežovaných težkou nákladní dopravou. Tekutý plast je vhodný pro použití pod litý asfalt, aniž by došlo k poškození izolace, protože je krátkodobe odolný i vuci vysokým teplotám do 250 °C. Jako obrusnou vrstvu lze na plochy prímo zatežované dopravou krome litého asfaltu alternativne použít také zámkovou dlažbu nebo výrobek KEMPERDUR  s posypem kremenným pískem.

V místech, kde je kvuli zajištení provozu nutné omezit uzavírky na co možná nejkratší dobu – jako napríklad v parkovacích domech – doporucujeme použít rychle reagující povrstvovací systém KEMPEROL  AC.

Pokud je v rámci výstavby požadováno použití prostredku výhradne bez obsahu rozpouštedel, pak doporucujeme jako vhodnou dlouhodobou a bezpecnou nášlapnou, resp. obrusnou vrstvu izolacní systém KEMPEROL 2K-PUR v kombinaci s prípravkem KEMPERDUR  TC.