Kemper System
Your partner for professional waterproofing and coating systems

Rozpouštedla jsou soucástí vetšiny výrobku stavební chemie. Existují ovšem oblasti použití, kde je odparování rozpouštedel a vznikající zápach nežádoucí. K temto citlivým oblastem patrí materské školy, nemocnice, interiéry nebo kancelárské prostory s klimatizací.

Tyto požadavky splnuje výrobek KEMPEROL  2K-PUR spolecnosti KEMPER SYSTEM. Tento tekutý plast byl speciálne vyvinut jako izolace bez obsahu rozpouštedel pro citlivé oblasti použití.

Pro dekorativní úpravu a ochranu izolace doporucujeme použít výrobek KEMPERDUR Deko 2K bez obsahu rozpouštedel. Radu výrobku neobsahujících rozpouštedla doplnuje produkt KEMPERDUR  TC, který funguje jako univerzální nášlapná a obrusná vrstva. Výrobek KEMPERDUR TC je možné používat i bez izolace, a to za podmínky, že to požadované provedení pripouš